Публикация в газете "Весть" от 14.04.2020

Публикация на 3 странице http://www.vest-news.ru/files/pdf/2020-04-14-site.pdf